Умови використання

Повідомлення про використання цього сайту
Будь ласка, уважно прочитайте це Повідомлення, тому що використання або доступ до цього сайту означає вашу згоду з цим Повідомленням.
Якщо ви не приймаєте це сповіщення, будь ласка, не продовжуйте використовувати цей сайт.

Вся інформація та всі візуальні та графічні зображення, які розміщені на цьому сайті, належать на праві власності або праві користування власнику цього сайту.
Будь-які тексти, логотипи, дизайн-проекти, проекти, схеми, креслення, символи, знаки, інтерфейси та інші об’єкти, що містяться на цьому сайті, є об’єктами авторського права та інших прав інтелектуальної власності та захищені чинним законодавством України.

Вам дозволяється вільно використовувати цей сайт для перегляду, перегляду всієї інформації, що міститься на цьому сайті, включаючи всі логотипи, дизайн-проекти, проекти, схеми, креслення, символи, знаки, інтерфейси тощо лише для особистих цілей.

Автор та інший власник авторських прав мають виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання композиції будь-яким або всіма відомими способами відповідно до авторського договору.
Також звертаємо увагу, що захист особистих немайнових та майнових прав авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним та кримінальним законодавством України.